неспокойствие

 • 41разкаяние — същ. каене, покаяние, поканване, разкайване, съжаление същ. мъчение, измъчване, неспокойствие, гризене на съвестта …

  Български синонимен речник

 • 42размирие — същ. смут, объркване, залисия, бъркотия, загубване самообладание, паника, тревога, суматоха, смущение, смутня, безпокойство, уплаха, аларма същ. гражданска война, безначалие, неспокойно време, тревожно време, безредие, безредица, размирица, бунт …

  Български синонимен речник

 • 43смут — същ. объркване, залисия, бъркотия, загубване самообладание, паника, тревога, суматоха, смущение, смутня, безпокойство, уплаха, аларма същ. гражданска война, безначалие, неспокойно време, тревожно време, безредие, безредица, размирица, размирие,… …

  Български синонимен речник

 • 44смутня — същ. смут, объркване, залисия, бъркотия, загубване самообладание, паника, тревога, суматоха, смущение, безпокойство, уплаха, аларма същ. гражданска война, безначалие, неспокойно време, тревожно време, безредие, безредица, размирица, размирие,… …

  Български синонимен речник

 • 45смущение — същ. смут, безпокойство, обърканост, объркване, залисия, смутня, бъркотия, суматоха, паника, тревога, страх, боязън, уплаха същ. стеснение, неспокойствие, колебание, двоумение, несигурност, раздвоение, раздвоеност същ. безредици, смутове,… …

  Български синонимен речник

 • 46тревога — същ. разтревоженост, безпокойствие, безпокойство, вълнение, суматоха, паника, аларма, смут, смущение, неспокойствие, страх, уплаха, ужас същ. безредица, бунт същ. сигнал, тревожен сигнал същ. неприятност, грижа, труд, затруднение, беля, опасение …

  Български синонимен речник

 • 47трепет — същ. вълнение, възбуда, възбуждение, треска, безпокойство, тревога, напрежение, оживление същ. боязън, страх, неспокойствие същ. сензация същ. потрепване, трепкане, трептене, вибрация същ. потреперване, разтреперване, тръпки, трепетно вълнение,… …

  Български синонимен речник

 • 48трескавост — същ. треска, кипеж, интензивност, активност, бързина, оживеност, оживление, нервност, напрежение, неспокойствие, възбуждение, възбуда, възбуденост, трепет …

  Български синонимен речник

 • 49угризение — същ. мъчение, неспокойствие, кошмар същ. разкаяние, съвест, съжаление същ. безпокойство, опасение, скрупули, колебание, стеснение …

  Български синонимен речник

 • 50Персия — (Persia) Персия это древнее название страны в Юго Западной Азии, которая с 1935 года официально называется Ираном Древнее государство Персия, история Персии, правители Персии, искусство и культура Персии Содержание Содержание Определение… …

  Энциклопедия инвестора